இழந்து விட்டோம் ஒரு உன்னத படைப்பாளியை!!!

2:47 PM


தமிழ் நவீன எழுத்தாக்கத்தில் மாபெரும் புரட்சி செய்த
எழுத்தாளர் சுஜாதா [ரங்கராஜன்] அவர்கள், 27-02-2008 புதன்கிழமை இரவு9.30மணியளவில், தமிழ்கூறும் நல்லுலகை விட்டு
மறைந்தார்.

அறிவியற் கருத்துக்களை தமிழுக்குள் கொண்டு வருவதில்
தன்னையும் தன் எழுத்தையும் அர்ப்பணித்து உழைத்த அந்த
எழுத்துச்சிற்பியின் மறைவு, தமிழ்மொழிக்கும் தமிழர் சமுதாயத்திற்கும்
மறுக்க முடியாத மாபெரும் இழப்பு!

தமிழ் சமுதாயத்தின் நலனிலும் தமிழர்தம் தொழினுட்ப வளர்ச்சியிலும்
மிகுந்த அக்கறை கொண்ட சுஜாதா அவர்கள், ஈழத்தமிழர்களின் பிரச்சனைகளிலும் ஈடுபாடு காட்டினார். ஈழத்தமிழர்களின் படைப்புக்களை
வெளிக்கொண்டு வருவதிலும் பங்களித்தார்.

புனைகதை,சிறுகதை,அறிவியற்கட்டுர

ைகள்,கவிதை,பண்டைத்தமிழிலக்கியம்,
திரைக்கதையாக்கம் என்று சுஜாதா தடம்பதித்த துறைகளின் பட்டியல் நீண்டுகொண்டே செல்கிறது. அந்த அளவு பன்முகப்பட்ட அறிவைக்கொண்ட அவரின் சிம்மாசனம் இனி வெறுமையாகவே இருக்க பொகிறது.

நவீன எழுத்துச் சக்கரவர்த்திக்கு என் மனமார்ந்த அஞலிகள் உரித்தாகுக.

ஆதித்தன்.
பெங்களூர். 28-02-2008.

2 comments:

Nimal சொன்னது…

சுஜாதாவை ஒரு வாசகனாக அதிகம் அறியவில்லை, ஆயினும் சுஜாதா என்கிற ஒரு ஆளுமையின் மீது என்றும் மதிப்பு இருந்திருக்கிறது.

எனது அஞ்சலிகளும் உரித்தாகட்டும்,
நிமல் (எ) பிரகாஷ் (எ) நிமலபிரகாசன்

-/பெயரிலி. சொன்னது…

ஈழத்தமிழர்களின் பிரச்சனைகளிலும் ஈடுபாடு காட்டினார்.

;-)
interesting.
why don't you call a spade as a spade.
Of course, he is different from N.Ram_Malan_Cho type media people when it comes to eelam tamil issues. however, he did NOT do anything to think him as a direct supporter of eelam tamil cause. He certainly wrote few stories that appeared to be on eelam tamil issue. Then, he is basically a writer. HE used eelam tamil themes for his stories as he used other themes. Do not elevate him as a ardent supporter to eelam tamil cause. Similarly Jeyakanthan claims that Sujatha coined the word kaNaNi. :-( Go and turn the pages of the time. Sujatha was not the one who coined kaNaNi, but also he was the one adamently hanged on the word, 'kaNippoRi.' He did not develop any fonts nor compiled computer glossaries to my knowledge. Also, his contribution to electronic voting machine is not to the extent it is claimed by most of his fans.

I am certainly agree that he was an inspiration for many readers with his then-new themes and fresh writing style (for me too), but let him have ONLY his dues, and please please do not bestow him with others' works. It is not right and equally disgusting to some people's celebration of his death as a death of paarpaan."

கருத்துரையிடுக